SC200施工电梯内笼设计

SC200施工电梯内笼设计

SC200施工电梯内笼设计

 • 适用:本科,大专,自考
 • 更新时间2023年
 • 原价: ¥305
 • 活动价: ¥200 (活动截止日期:2023-01-30)
 • (到期后自动恢复原价)
SC200施工电梯内笼设计

SC200施工电梯内笼设计
摘  要
    随着我国建筑业的发展和建筑机械化的进步,施工升降机成为建筑施工中必不可少的垂直运输设备,吊笼又是施工升降机装置中不可或缺的部分,由于升降机吊笼上升失控碰撞顶部滑轮架导致冒顶事故的多次发生, 因此需要安装一种更为安全可靠的高度限位安全装置,本文利用有限元法及Ansys软件, 对施工升降机吊笼进行了全面的分析和研究,正确认识地目前施工降机存在的不足,通过先进的理论和科技手段全面地掌握施工升降机的各种特性并在此基础上改进我们现有的产品,使之结构简单、性能稳定、安全可靠, 可行之有效地抑制重大人身伤亡事故的发生, 确保施工建筑现场的安全生产。

    关键词:升降机;内笼;有限元分析;Ansys


目  录
1  绪论
 1.1研究背景........................................................................................................................1
  1.1.1国产施工升降机的发展状况...................................................................................1
  1.1.2施工升降机存在的问题及不足...............................................................................1
  1.1.3新型安全防坠器发展的主要方向...........................................................................3
 1.2研究的目的与意义........................................................................................................4
 1.3研究内容........................................................................................................................4
  1.3.1升降机吊笼的介绍...................................................................................................4
  1.3.2设计(论文)的主要内容.............................................................................................7
2  有限元法及ANSYS软件的介绍
 2.1有限元法的要点............................................................................................................8
 2.2有限元法特性................................................................................................................8
 2.3有限元法的发展和现状................................................................................................9
 2.4求解非线性有限元问题..............................................................................................10
 2.5 ANSYS软件介绍及有限元分析步骤.........................................................................11
  2.5.1 Ansys软件介绍.......................................................................................................11
  2.5.2 Ansys的分析步骤...................................................................................................12
  2.5.3 Ansys软件的特点...................................................................................................16
3  SC200施工升降机吊笼结构的有限元分析
 3.1创建有限元模型..........................................................................................................17
  3.1.1定义单元类型.........................................................................................................17
  3.1.2定义材料属性数据:...............................................................................................18
  3.1.3创建有限元模型:....................................................................................................18
  3.1.4单元网格的划分.....................................................................................................19
 3.2加载与求解..................................................................................................................21
  3.2.1静力分析基本概念及流程 ...................................................................................21
  3.2.2吊笼结构静力分析工况及约束处理.....................................................................22
 3.3吊笼的分析结果..........................................................................................................23
  3.3.1工况1的分析..........................................................................................................23
  3.3.2工况2的分析..........................................................................................................25
  3.3.3工况3的分析..........................................................................................................27
  3.3.4工况4的分析..........................................................................................................29
  3.3.5吊笼结构静力分析的结果评价:...........................................................................31
4  部分机构的设计与分析
 4.1起升吊杆(起重机)的设计..........................................................................................33
 4.2传动轴的有限元分析..................................................................................................35
 4.3传动比的确定..............................................................................................................36
 4.4 起重机上的电动机的选取.........................................................................................37
  4.4.1概述.........................................................................................................................37
  4.4.2选取起重机的步骤.................................................................................................37
  4.4.3电动机起动可靠性的验算.....................................................................................39
5  安装限位装置和安全防器
 5.1 吊笼上、下限位装置及极限限位的安装...................................................................41
  5.1.1限位开关的结构形式及工作原理.........................................................................41
  5.1.2限位开关的安装.....................................................................................................42
 5.2在吊笼的前后门配置限位开关..................................................................................43
6  总结.............................................................................................................................44
参考文献...........................................................................................................................46
致  谢................................................................................................................................47
毕业设计(论文)知识产权声明.............................................................................48毕业设计(论文)独创性声明.................................................................................49
附录1  源程序清单(编程的同学填写)...........................................................50
附录2  设计图或其他需要作为附录的资料......................................................50


参考文献
[1] 俞启教.国产施工升降机今后的发展.北京工程建筑学院学报.2005,(4)
[2] 孔庆璐.让我们关注施工升降机二建筑机械二2005,(8):18一0
[3] 涂幼新.国家标准《施工升降机》解析.建筑机械技术与管理.2005,(5):27
[4] 黄洁.钢丝绳式施工升降机的技术分析.建筑机械技术与管理.2005,(4):33
[5] 李明国.对老式施工升降机的三处改进.建筑机械2003,(6):25一7
[6] 陈振宇.防坠安全器检测的常见问题探讨及故障分析.建筑物理与设2
[7] 苏伟原.施工升降机防坠安全器使用寿命评估.建筑机械.2004,(5):22一4
[8] 涂翼民,李洪应.浅谈施工升降机的技术创新.建筑机械化.2006, (10):32
[9] 胡浪.施工升降机传动装置与吊笼连接方式初探.建筑机械.1999,(2):48-9
[10] 涂翼民.对施工升降机有关标准规定的思考建议.建筑机械化2005
[11] Gailoway,L.C.Mine Hoist Braking systems.CIM Bulletin v79,1996,P47
[12] A on  New Sts Lndards for Hoists二Metsiya Stroitel,stVa.n7,2003,P3


 • 关键词 SC200 施工 电梯 内笼
 • 上一篇:CKP预粉磨设计(总体及壳体)设计
 • 下一篇:砂滤+UF+RO处理游泳池水工艺设计
 • 暂无购买记录

  暂时没有评论

  真实

  多重认证,精挑细选的优质资源 优质老师。

  安全

  诚实交易,诚信为本。

  保密

  所有交易信息,都为您保密。

  专业

  10年专业经验,10年来帮助无数学子。